• products-cl1s11

Фабрика за ЛНГ

  • LNG Plant Nitrogen Generator Equipment Industrial Nitrogen  Machine

    Индустриска азотна машина за опрема за генератор на азот LNG

    Поврзаниот нафтен гас (АПГ), или придружниот гас, е форма на природен гас што се наоѓа со наслаги на нафта, растворен во маслото или како слободно „капаче за гас“ над маслото во резервоарот. Гасот може да се искористи на повеќе начини по обработката: продаден и вклучен во мрежите за дистрибуција на природен гас, што се користи за производство на електрична енергија на самото место со мотори или турбини, повторно инјектиран за секундарно враќање и се користи при зголемено враќање на нафтата, претворен од гас до течности што произведуваат синтетички горива или се користат како суровина за петрохемиската индустрија.